Over ons

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Als volmachtbedrijf is AXI-Plan Assuradeuren BV een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.

Bij ons zijn diverse verzekeringen af te sluiten en bieden wij uitgebreide mogelijkheden van de verzekeringsmaatschappijen.

Klachtenprocedure

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Vul ons klachtmeldingsformulier in. Wij kennen een interne klachtenprocedure en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Procedure conflicterende belangen?
Afhandeling van conflicten met verzekerden en/of het bemiddelingsbedrijf.

In geval van verschil van mening tussen enerzijds 'de tussenpersoon' en anderzijds 'de acceptant', beslist het hoofd volmachtbedrijf, eventueel na overleg met de vennoot die de volmacht als aandachtgebied heeft. Indien wenselijk en voor zover nodig wordt 'de tussenpersoon' vertegenwoordigd door de vennoot die ook optreedt als hoofd buitendienst / verantwoordelijke voor commercie.

In geval van verschil van mening met de klant, dan wel indien de klant een klacht indient, treedt de "normale" klachtenprocedure in werking. De klachtencoördinator is het directielid Cees van Nugteren, te bereiken per email: cvannugteren@axi-plan.nl / of tel. 010 - 451 14 47
Fraudebeleid Volmacht

Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en met name van ons eigen volmachtbedrijf aan. Daarnaast heeft fraude en onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van onze volmacht portefeuille. Er zijn geen onbetwiste cijfers beschikbaar over de totale schade die ontstaat door verzekeringsfraude. Het grote aantal soorten verzekeringen en de vele vormen van fraude bemoeilijken het bepalen van de totale omvang van verzekeringsfraude. Onderzoek in opdracht van het Verbond wijst er op dat er in Nederland jaarlijks naar schatting voor bijna één miljard euro met schadeverzekeringen wordt gefraudeerd. Dit op een totaal jaarlijks premiebedrag van 13,7 miljard euro en een totale jaarlijkse schadelast van 8,5 miljard euro (2009). Dit zou betekenen dat meer dan tien procent van de uitgekeerde schadevergoedingen onterecht zou zijn. Uitgedrukt in financiële termen (euro’s) zou verzekeringsfraude één van de meest omvangrijke vormen van criminaliteit zijn.

DEFINITIE VAN FRAUDE.
Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

BELEID.
Wij tolereren geen enkele vorm van fraude. Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de directie om te komen tot een goed fraudebeleid en zorg te dragen voor passende maatregelen is het van belang dat iedereen binnen ons bedrijf bekend is met de relevante aspecten van fraude en dat het fraudebewustzijn wordt gestimuleerd en gedragen door alle medewerkers. Als fraudecontactpersoon is de feitelijk leider aangesteld. In geval van een gesignaleerde (mogelijke) fraude wordt de feitelijk leider geïnformeerd door de signalerende medewerker. Wij besteden in onze procedures en instructies aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude indicatoren. Medewerkers worden geïnformeerd over deze indicatoren en op welke wijze deze kunnen worden toegepast. Daarnaast wordt iedere nieuwe verzekering gecontroleerd in het Fraude- en Informatie Systeem Holland (FISH). Het Spoorboekje Fraudebeheersing voor de gevolmachtigd agent is opgenomen in ons organisatiehandboek en bekend bij onze medewerkers. Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren. Indien door ons interne fraude wordt geconstateerd wordt gehandeld zoals vermeld in de Procedure Incidenten. Van fraude wordt altijd aangifte gedaan bij Justitie.

AXI-Plan Assuradeuren BV
's Gravenweg 47
2901 LA Capelle a/d ijssel

Postbus 261
2900 AG Capelle aan den IJssel

Tel.  010 - 451 1447
Fax  010 - 451 8022

Contact
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top